Jul 19, 2006

[miniworld]可咩的筆友~快來信吧!

可咩筆友快 寄信來
可咩的筆友
可咩在等你喔!

迷你窩的中央公園~
出現了郵筒!!

可咩好興奮阿~
因為~ 他出生到現在~
還沒寄過信呢~

"小貝姐姐~可咩要玩~"
可咩拉著小貝又唱又跳~
(驚?! 興奮就會變成人?)

"可咩要和別人通信!!!"
可咩抱住郵筒。


======= 2006/7/19 =======
天氣 :晴
節日 :Apple 誕生日


"可咩~ 你又要去公園了嗎?" babei said.

"嗯嗯..可咩要去守著信箱~!"
拖著小被被。

"可咩要在這裡等筆友的信!"
睡眼惺忪。

"其實不只有公園有郵筒耶"
舞萌貓貓回應。

"可咩在這裡寄信的~所以要在這裡等~"
因為有感情在的~ 可咩回答。

"可咩要打個盹~不可以叫醒可咩~
也不可以跟可咩搶郵筒旁邊的位子~
那是可咩的!!"
可咩堅持守著郵筒。

"我要跟你搶~我也要睡在那裡。"
藍刺刺大喊。

不管怎麼說~
現在可咩~ 還在公園等信~

可咩的筆友~ 快來信吧~!

可咩~ 等你喔!!

No comments:

Post a Comment